Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv k izkazu interesa za sodelovanje v testnem laboratoriju

Rok za prijavo je potekel.

Vabimo vas k izkazu interesa za sodelovanje v testnem laboratoriju, ki se bo izvajal v obliki regulatornega peskovnika (angleško Sandbox). Vzpostavitev tega je rešitev, s katero se skozi testiranje inovativnih tehnoloških rešitev v sodelovanju z regulatorji po preteku testnega obdobja ugotovi, ali je treba za integracijo inovativne tehnologije spremeniti obstoječo zakonodajo oziroma prilagoditi tehnološko rešitev na način, da bo ustrezala obstoječi zakonodaji.

Predvsem gre tu za zakonodajo na področju energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije, relevantne zakonodaje za področje krožnega gospodarstva, trajnostnega prometa in podobno. Pri tem gre primarno za rešitve, ki podpirajo prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo.

Regulatorni peskovnik za napredne (digitalne) tehnologije bo prispeval k večjemu številu testiranj inovativnih tehnoloških rešitev, hkrati pa bo omogočil regulatorno podporo na način, da v času eksperimentiranja ali testiranja potencialne regulatorne omejitve, ki bi jih lahko imel projekt v tej fazi, omogoči odstopanje od teh omejitev. Vse to z namenom doseganja rezultata, ki je bodisi prilagoditev tehnološke rešitve na obstoječo zakonodajo ali pa prilagoditev zakonodaje na inovativno tehnološko rešitev.

Na tak način regulatorni peskovnik dosega svoj namen, ki pa je:

  • večji poudarek na inovativnosti,
  • povečanje učinkovitosti,
  • boljše upravljanje s tveganji,
  • ustvarjanje novih priložnosti, mreženje in informiranje ter
  • izboljšanje poslovnega okolja.

Ciljna skupina

Inovativna podjetja, ki razvijajo tehnološke rešitve in napredne (digitalne) tehnologije oziroma uporabljajo napredne (digitalne) tehnologije na inovativen način, in sicer z namenom:

  • da bi zagotovili bodisi inovativne tehnološke rešitve, skladne z zakonodajo,
  • ali pa prispevali k identifikaciji tistega dela zakonodaje, ki bi ga bilo potrebno spremeniti, da bi se zagotovila ustrezna umestitev tehnološke rešitve v pravni okvir.

Člani regulatornega peskovnika bodo v skladu s Strateškimi izhodišči za povečanje obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti v gospodarstvu predstavniki naslednjih deležnikov:

  • predstavniki regulatornih organov,
  • področni strokovnjaki iz akademskega in raziskovalnega sektorja in
  • predstavniki podjetij z izkušnjami na navedenem področju.  

V prvi fazi bodo obravnavane rešitve s področja energetske učinkovitosti v podjetjih, energetske učinkovitosti v navezavi na trajnostno mobilnost in krožno gospodarstvo, pri čemer se bomo ta ukrep izvajali v povezavi s programom Laboratorija politike iz Celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo.

Z uvajanjem naprednih tehnologij bomo testno argumentirali  tudi možnosti v navezavi na podpore, ki se lahko neposredno dodeljujejo tudi energetskim tehnologijam za proizvodne naprave, ki niso posebej zajete v uredbi o podporah, če izkoriščajo energetske vire, ki ustrezajo opredelitvi obnovljivih virov energije, ali energetske tehnologije in njihove kombinacije, ki ustrezajo opredelitvi soproizvodnje z visokim izkoristkom.

Kontakt

Prosimo vas, da izkaz interesa sporočite na e-mail naslov: nena.dokuzov@gov.si in gp.mgrt@gov.si.