Skoči do osrednje vsebine

Javni natečaj za pridobitev pooblastila za izdajo energetskih izkaznic

Predmet javnega natečaja je podelitev pooblastila izdajatelju za izdajo energetskih izkaznic. To pooblastilo se podeli kot javno pooblastilo. Na natečaj se lahko prijavijo gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zavodi in zbornice.

Izdajatelji morajo izvesti postopek izdaje energetske izkaznice po vsaki zahtevi za njeno izdajo. Izdajatelj bo dobil javno pooblastilo za obdobje petih let od dneva podpisa odločbe ministrstva.

Prijavitelji in upravičenci

Na natečaj se lahko prijavijo gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zavodi in zbornice. Gospodarske družbe oziroma zavodi morajo biti ustanovljeni po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-ZGD-UPB3, 33/11-ZGD-1D, 91/11-ZGD-1E, 32/12-ZGD-1F, 57/12-ZGD-1G, 44/13-odl.US, 82/13-ZGD-1H, 55/15-ZGD-1I, 15/17-ZGD-1J, 22/19-ZPosS, 158/20-ZIntPK-C in 18/21 ZGD-1K), Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP) ali Gradbeni zakon – GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22-ZZNŠPP) s sedežem v Republiki Sloveniji.

Roki za prijavo

Javni natečaj je odprt pet let oz. do 16. 12. 2027.

Kontakt

Liljana Šebenik
liljana.sebenik@gov.si
01/478-74-66