Skoči do osrednje vsebine

Javna razgrnitev v čezmejni celoviti presoji vplivov na okolje za Pomorski prostorski načrt Republike Italije za območje Jadranskega morja

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za okolje in prostor je od Ministrstva za trajnostno infrastrukturo in mobilnost Republike Italije prejelo dokumentacijo za izvedbo čezmejne celovite presoje vplivov na okolje za Pomorski prostorski načrt Republike Italije za območje Jadranskega morja.

Pomorski prostorski načrt Republike Italije za območje Jadranskega morja je pripravljen v skladu z Direktivo 2014/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje ter v skladu z nacionalno področno zakonodajo in nacionalnimi smernicami. Pomorski prostorski načrt Republike Italije za območje Jadranskega morja je bil pripravljen hkrati z načrtoma za osrednje jonsko-sredozemsko območje in za zahodno tirensko-sredozemsko območje, in je z njima usklajen. Pomorski prostorski načrt Republike Italije je strateški prostorsko razvojni dokument, ki podaja strateške in razvojne usmeritve za dejavnosti in rabe na morju in v priobalnem pasu ter za podeljevanje koncesij in dovoljenj. Plan vsebuje tekstualni in grafični del. V Pomorskem prostorskem načrtu Republike Italije za območje Jadranskega morja so obravnavane naslednje vsebine, dejavnosti ali rabe na morju in v priobalnem pasu: trajnostni razvoj, varstvo okolja in naravni viri, krajina in kulturna dediščina, varnost v pomorskem prometu, ribolov, akvakultura, pomorski promet in pristanišča, rudarstvo, raziskovanje in črpanje ogljikovodikov, energija, protipoplavna zaščita, obnova morfologije morskega dna, obalni in pomorski turizem ter znanstvene raziskave in inovacije.

Zainteresirano javnost vabimo k podajanju pisnih mnenj in pripomb. Mnenja in pripombe prosimo posredujte na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana ali na e-naslov gp.mop@gov.si, s pripisom »Čezmejna celovita presoja - Pomorski prostorski načrt Republike Italije za območje Jadranskega morja«.