GOV.SI

Izvedba nadzora in druge inženirske storitve pri gradnji stanovanjske soseske Novo Brdo, sklop E2 in sklop E3

Izvajanje nadzora nad gradnjo, ki obsega poleg nadzora nad gradnjo, skladno z gradbeno zakonodajo tudi kvalitativni, tehnični in finančni nadzor nad gradnjo ter vodenje in koordinacijo izvedbe projekta, tehnično svetovanje in druge inženirske storitve v izvedbi po vsakokratni veljavni zakonodaji in navodilih naročnika, upoštevajoč določila zakonodaje s področja graditve objektov, varovanja okolja, varnosti pri delu in druge relevantne zakonodaje ter druga opravila pri gradnji stanovanjske soseske Novo Brdo, v sklopu: E2

Več na portalu javnih naročil