GOV.SI

Izvajanje storitev upravljanja, čiščenja in fizičnega varovanja površin stavbe ter pripadajočega funkcionalnega zemljišča objekta na naslovih Dunajska cesta 104 in Kardeljeva ploščad 1 v Ljubljani

Redno upravljanje celotne površine objekta in funkcionalnega zemljišča ter hišniška tehnično-vzdrževalna dela na skupnih prostorih in napravah objekta in na funkcionalnem zemljišču

Več na portalu javnih naročil