Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje storitev izvedbe predhodnih arheoloških raziskav za prenosni plinovod R21AZ Konjiška vas - Oplotnica

Predmet naročila je izvedba arheoloških izkopavanj na območju načrtovanega prenosnega plinovoda R21AZ Konjiška vas - Oplotnica, za katerega je sprejeta Uredba o DPN (Uradni list RS, št. 15/14). Predhodne arheološke raziskave morajo potekati skladno s kulturnovarstvenimi pogoji ZVKDS, OE Celje in OE Maribor št. 35108-0147/2021-2-MR z dne 22.06.2021 in št. 35107-0425/2021/2-MKC z dne 8.6.2021. Kulturnovarstveni pogoji so priloga razpisne dokumentacije.

Več na portalu javnih naročil