Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje storitev gradbenega nadzora pri izvajanju GOI del pri Energetski sanaciji stavb SB Jesenice

Rok za prijavo je potekel.

Svetovanje naročniku, Koordinacija aktivnosti, Priprava poročil v fazi izvajanja GOI del: zagotovitev vodje nadzora po GZ;
skrb za to, da se bodo dela na objektu izvajala v skladu z izdelano in potrjeno projektno dokumentacijo
nadzornik/vodja nadzora mora skrbeti, da se bodo vgrajevali s projektno dokumentacijo predvideni materiali, napeljave, naprave in oprema oz. daje zahtevke projektantu za tehnologijo, vrste dela, dodatno potrebne detajle, ter vrstni red izvajanja del;
nadzornik / vodja nadzora mora o nejasnostih v projektni dokumentaciji, ob nastopu nepredvidenih okoliščin, ki zahtevajo spremembo projektne dokumentacije, neskladju projektne dokumentacije, napakah, odstopanjih in podobno, neposredno pisno obvestiti naročnika in izdelovalca projektne dokumentacije;
- Nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje,
- Pregled projektne dokumentacije PID
Pred vgraditvijo materialov, proizvodov, opreme in inštalacij v objekt mora nadzornik pisno zahtevati od izvajalcev gradbe

Več na portalu javnih naročil