GOV.SI

Izvajanje prevozov šoloobveznih otrok

Izvajanje prevozov šoloobveznih otrok v OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika, OŠ Log Dragomer Podružnica Bevke, OŠ Borovnica naselja Padež, Zavrh in Pokojišče, v šolskih letih 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 in 2022/2023

Več na portalu javnih naročil