Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje nadzora po Gradbenem zakonu za projekte iz aktualnega Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje štirih let

Rok za prijavo je potekel.

Predmet naročila je sklenitev okvirnega sporazuma s ponovnim odpiranjem konkurence med strankami okvirnega sporazuma za izvajanje nadzora po Gradbenem zakonu ((Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 - ZZNŠPP; v nadaljevanju: GZ-1) za projekte iz Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja, in sicer:
- izvajanje nadzora po GZ-1 in obračunskega nadzora,
- izvajanje del in nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05, 43/11 - ZVZD-1; v nadaljevanju: Uredba).

Več na portalu javnih naročil