Skoči do osrednje vsebine

Izkoriščanje mineralne surovine v pridobivalnem prostoru Gabrovec (Vrbovo) 2

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za okolje in prostor objavlja javno naznanilo v predhodnem postopku za poseg: Izkoriščanje mineralne surovine v pridobivalnem prostoru Gabrovec (Vrbovo) 2, začetim na zahtevo nosilca nameravanega posega SALONIT ANHOVO, Kamnolomi, d.o.o., Anhovo 1, 5210 Deskle.

Mnenja in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na gp.mop@gov.si.

V skladu s sedmim odstavkom 90. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) vabimo zainteresirano javnost ter nevladne organizacije iz prvega odstavka 237. člena ZVO-2 ter civilne iniciative iz druge alineje 18.2 točke 3. člena ZVO-2, da v roku iz 6. točke tega javnega naznanila podajo mnenja, pripombe in predloge o nameravanem posegu. V skladu s sedmim odstavkom 90. člena ZVO-2 vabimo nevladne organizacije iz prvega odstavka 237. člena ZVO-2 ter civilne iniciative iz druge alineje 18.2 točke 3. člena ZVO-2, da podajo zahteve za vstop, pri čemer je obvezen sestavni del zahteve za vstop podatek o varnem elektronskem predalu, kamor se jim bo vročalo dokumente.