Skoči do osrednje vsebine

Izgradnja Ribiške hiše v Kalu-Koritnici - 1. faza (v okviru operacije Ribiška hiša/BREKA1)

Rok za prijavo je potekel.

Prva faza izgradnje, ki je predmet tega javnega naročila, vsebuje izgradnjo objekta do 4. gradbene faze, vključno s končanimi fasadami, izvedbo podpornih zidov terena, izvedbo komunalnih priključkov objekta, dokončno izgradnjo nadstropja objekta ter opremo nadstropja objekta. Pritličje bo namenjeno predstavitvi rib in lovljenja rib v reki Soči, dostopno bo funkcionalno oviranim osebam in bo vsebovalo temu primerne sanitarije in recepcijo. Nadstropje bo dostopno neposredno s terena (S stran), preko vetrolova, zasnovanega v obliki izzidka, ki bo omogočal tudi vstop funkcionalno oviranim osebam. Vsebovalo bo večnamenski prostor, namenjen različnim prireditvam, predstavitvam in predavanjem v okviru delovanja ribiške hiše ter lokalne samouprave, manjšo kuhinjo in sanitarije.

Več na portalu javnih naročil