GOV.SI

IZGRADNJA PRIZIDKA OSNOVNE ŠOLE ANTONA GLOBOČNIKA

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izgradnja prizidka ter rekonstrukcija obstoječih prostorov matične OŠ Antona Globočnika Postojna in s tem zagotovitev dodatnih prostorov za 10 novih oddelkov matične OŠ Antona Globočnika Postojna

Natančen obseg del je razviden iz projektne dokumentacije in popisa del podanega v Obrazcu Ponudbeni predračun.

Več na portalu javnih naročil