Skoči do osrednje vsebine

Izgradnja prizidka k OŠ Braslovče

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je dozidava novega prizidka, rekonstrukcija obstoječega prizidka in razširitev jedilnice k OŠ Braslovče. Obravnavano območje OŠ Braslovče obsega zemljišča s parc. št. 277/9, 277/10, 277/11, 277/14, 277/15, 277/16, 277/17 in 723/18, vsa k.o. 987 Braslovče. Naročnik želi povečati kapaciteto OŠ Braslovče z izgradnjo dvoetažnega prizidka z učilnicami, kabineti, sanitarijami in garderobami (faza I) ter z enoetažno razširitvijo obstoječe jedilnice (faza II).

Za oddajo tega javnega naročila se v skladu s točko c) prvega odstavka 44. člena ZJN-3 izvede konkurenčni postopek s pogajanji. Naročnik bo predmetni postopek izvedel v dveh fazah:
- prva faza: ugotavljanje sposobnosti in predložitev prve ponudbe;
- druga faza: pogajanja s predložitvijo končne ponudbe.

Več na portalu javnih naročil