Skoči do osrednje vsebine

Izgradnja otroškega vrtca Dolenjske Toplice

Projekt zajema izgradnjo dvanajst-oddelčnega otroškega vrtca ob Osnovni šoli Dolenjske Toplice, v skupni neto tlorisni površini 3.279,86 m2. Projektno dokumentacijo DGD in PZI je izdelalo podjetje MISEL d.o.o., iz Postojne. Gradbeno dovoljenje je izdala Upravna enota Novo mesto, dne 24. 2. 2022, s št. 351-1827/2021-6232-13.
Objekt je zasnovan kot skoraj ničenergijski objekt s parkiriščem v kleti in dvema etažama igralnic. Zunanje igrišče bo urejeno na zunanjih zelenih površinah, prav tako bo v sklopu zunanje ureditve urejeno tudi zunanje parkirišče.
Naročnik pri predmetnem javnem naročilu upošteva določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21), in sicer v delu, ki se nanaša na:
projektiranje oziroma izvedba gradnje stavb,
stenske plošče,
stavbno pohištvo,
klimatske naprave,
grelnike vode, grelnike prostora in njihove kombinacije ter hranilnike tople vode,
sanitarne armature,
opremo za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarj

Več na portalu javnih naročil