Skoči do osrednje vsebine

IZGRADNJA OBJEKTA ZA MEHANSKO IN BIOLOŠKO OBDELAVO KOMUNALNIH ODPADKOV, S TEHNOLOŠKO OPREMO, ZUNANJO UREDITVIJO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO, V NOVEM MESTU

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa vključuje:
- gradnjo objekta MBO za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov z letno zmogljivostjo do 25.000 ton odpadkov ter gradnja spremljajočih objektov (GOI dela in inštalacijska oprema),
- dobavo in montažo (osnovne) tehnološke opreme,
- izvedbo centralnega nadzornega sistema (GOI dela in oprema),
- izvedba zunanje ureditve, prometne in komunalne infrastrukture (GOI dela in oprema),
- izdelava preprojektiranja obstoječe projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI),
- izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del (PID),
- izdelavo Navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV),
- izdelavo ostale potrebne dokumentacije v času gradnje, zagona in poskusnega obratovanja skladno z veljavnim Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 popr.),
- projektantski nadzor,
- po potrebi pridobitev soglasij (na PZI-spremembe, ostala potrebna soglasja),
- izdelavo dokumentacije (vloge) in pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) ter po potrebi okoljevarstvenega soglasja (OVS),
- poskusno obratovanje in zagon,
- pridobitev uporabnega dovoljenja,
vse v okviru obstoječega gradbenega dovoljenja za projekt CeROD II.

Več na portalu javnih naročil