Skoči do osrednje vsebine

IZGRADNJA MREŽNEGA PODJETNIŠKEGA INKUBATORJA KOROŠKA - MPIK 3 RAVNE NA KOROŠKEM

Rok za prijavo je potekel.

Predvidena je gradnja industrijskega objekta sestavljenega iz dveh lamel vzhodnega in zahodnega dela objekta. V vsakem objektu so predvidene tri poslovno-industrijske enote, skupaj torej šest enot in dodaten energetski prostor, ki je skupen za vse enote. Med objektoma je predvidena dostopna in intervencijska pot, široka 5,0 m, ki vodi do parkirišča na severni strani objekta, kjer je predvidenih 26 parkirnih mest, od tega dva za invalide. Tlorisna velikost vzhodnega in zahodnega dela objekta je enaka, in sicer 29,72 m x 10,87 m z etažnostjo P + 1, skupaj torej 29,72 m x 34,60 m. Oba objekta bosta krita z dvokapno streho, z naklonom 10 stopinj, sleme bo vzporedno z daljšima stranicama in s plastnicami obstoječega terena.

Več na portalu javnih naročil