Skoči do osrednje vsebine

Izgradnja ceste do pokopališča Sodišinci

Rok za prijavo je potekel.

Naročilo male vrednosti zajema oz. se nanaša na pot oz. odsek poti. Naročnik ima namen rekonstruirati obstoječo makadamsko pot od obstoječe asfaltirane ceste do pokopališča Sodišinci. Ob obstoječi makadamski poti predvideni za rekonstrukcijo se v povprečnem odmiku cca. 3m nahaja obstoječi TK vod v katerega se z rekonstrukcijo ne posega.\n\nPredmetni odsek je znotraj mej naselja. Dolžina predmetnega odseka po novi osi vozišča je cca. 693m. Ureditev dela javne poti (JP 530481) in dela javne poti (JP 530 482) bo potekalo po delu parcele s parcelno št. 950 k.o. Sodišinci, katere lastnik je naročnik.\n\nRekonstrukcija obstoječe javne poti, se izvede v naslednjih gabaritih:\n- brežina,\n- bankina 0,50m (desna stran)\n- vozišče 3,50m\n- bankina 0,75m\n- brežina.\n

Več na portalu javnih naročil