Skoči do osrednje vsebine

Izdelava strokovnih podlag za obvladovanje poplavne ogroženosti v skladu z Direktivo 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti

Rok za prijavo je potekel.

V skladu z evropskim in slovenskim pravnim redom je potrebno zagotoviti karte poplavne nevarnosti in karte poplavne ogroženosti za območja pomembnega vpliva poplav.

Več na portalu javnih naročil