GOV.SI

Izdelava strokovne podlage za celovito reševanje poplavne ogroženosti na porečju reke Hubelj

Predmet javnega naročila je Izdelava strokovne podlage za celovito reševanje poplavne ogroženosti na porečju reke Hubelj. Podrobnejši obseg naloge je opisan v projektni nalogi.

Več na portalu javnih naročil