Skoči do osrednje vsebine

Izdelava sprememb in dopolnitev OPN občine Žalec

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izdelava drugih (2.) sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec (v nadaljevanju SD OPN-2), in sicer za dela od prevzema naloge, izvedbe popravkov veljavnega akta, ažuriranje in dopolnitev obstoječih strokovnih podlag oziroma izdelave novih, v skladu s predpisi in projektno nalogo, izvedba nadaljnjih aktivnosti pred pripravo osnutka akta, zatem pa izdelava in sprejem SD OPN-2 po ZUreP-2 (Ur. l. 61/2017), skladno z vsemi predpisanimi fazami postopka, vključno z izdelavo okoljskega poročila in izvedbo postopka celovite presoje vplivov na okolje, v obsegu, ki jih veljavni predpisi opredeljujejo za izdelovalca OPN, skladno z razpisno dokumentacijo in prilogami k njej.

Več na portalu javnih naročil