Skoči do osrednje vsebine

Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo Izobraževalnega in športnega središča v Križah

Rok za prijavo je potekel.

Občina Tržič s tem naročilom namerava pridobiti projektno dokumentacijo za novogradnjo »Izobraževalnega in športnega središča v Križah« v predvidenih fazah: - IZP, DGD, PZI in PID, poleg tega pa je predmet naročila tudi sodelovanje ter vložitev vlog v upravnih postopkih za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja ter vodenje projektiranja, koordiniranje in projektantski nadzor. Vrsta in obseg del, ki jih bo naročnik oddal na podlagi tega okvirnega sporazuma sta odvisna od razpoložljivih sredstev in dejanskih potreb naročnika tekom izvajanja projekta izgradnje Izobraževalnega in športnega središča v Križah.

Več na portalu javnih naročil