GOV.SI

Izdelava projektne dokumentacije z izvedbo projektantskega in gradbenega nadzora ter tehničnega svetovanja za ureditev dostopov za invalide za potrebe sodnih stavb v Celju in Kranju

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije, izvajanje projektantskega in gradbenega nadzora ter tehnično svetovanje za ureditev neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov (dostopov za invalide) v objektih pravosodnih organov na naslednjih lokacijah: Višje, Okrožno in Okrajno sodišče v Celju, Prešernova 22 in Okrožno in Okrajno sodišče v Kranju, Zoisova 2.

Več na portalu javnih naročil