GOV.SI

Izdelava projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, poročila o vplivih na okolje za pridobitev OVS, OVD in GD za dejavnost sosežiga sekundarnega goriva v Termoelektrarni Šoštanj

Izdelava projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, poročila o vplivih na okolje za pridobitev OVS, OVD in GD za dejavnost sosežiga sekundarnega goriva v Termoelektrarni Šoštanj

Več na portalu javnih naročil