Skoči do osrednje vsebine

Izdelava projektne dokumentacije faze idejne zasnove: Idejni rudarski projekt za vzpostavitev Podzemnega doživljajskega parka Sveta Ana v Šentanskem rudniku

Rok za prijavo je potekel.

Izdelava idejnega Rudarskega projekta za vzpostavitev podzemnega doživljajskega parka (PDP) Sveta Ana v Šentanskem rudniku, ki se nahaja približno 8 kilometrov severno od mesta Tržič. Idejni rudarski projekt mora biti izdelan v obsegu faze Idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) ob upoštevanju Pravilnika o dokumentaciji in mora poleg vsebin, določenih s Projektno nalogo, vključevati najmanj vse potrebne načrte, ki so potrebni za pridobitev projektnih pogojev, soglasij in mnenj; projektne in druge pogoje vseh zakonsko opredeljenih nosilcev prostora oz. mnenjedajalcev za nemoteno izvajanje gradnje, ki bo podrobneje opredeljena v naslednji fazi projektiranja (faza rudarskega projekta za izvedbo ta faza ni predmet tega naročila); projektantsko oceno vrednosti investicije.

Več na portalu javnih naročil