Skoči do osrednje vsebine

Izdelava projektne dokumentacije DGD in PVO za Sanacijo parcele 115/1 k.o. Teharje

Rok za prijavo je potekel.

Naročnik mora v okviru projekta Sanacija območja parcele 115/1 k.o. Teharje izdelati dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in študijo presoje vplivov na okolje.

Popravek razpisne dokumentacije - 19.6.2020

  • Naročnik je na podlagi pripombe preveril vsebino objavljene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ugotovil je, da je pri objavi pomotoma izpadel obrazec Ponudbena dokumentacija, v kateri so natančno določena in opredeljena merila in pogoji za izbor.
    Hkrati je ugotovil tudi napako v obrazcu 2: projektna naloga. V sami projektni nalogi je napačno navedeno, da le-ta vsebuje prilogo 1. Priloga 1 pa je dejansko obrazec 3: ponudbeni predračun.
    Dokumentacije

Več na portalu javnih naročil