Skoči do osrednje vsebine

Izdelava posnetka obstoječega stanja, idejnih zasnov, projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja ter projektne dokumentacije za izvedbo gradnje za obnovo kopališča Ukova

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je:

- izdelava posnetka obstoječega stanja za celoto kopališče (objekti in bazena), s tlorisi etaž, karakterističnimi prerezi, vsemi fasadami, kjer le-te so, seznamom bruto in neto površin objektov ter geodetskim načrtom,

- izdelava idejnih zasnov izvedbe projekta - v najmanj 2. variantah (brez pokritega bazena) z načrtom arhitekture (s tlorisi etaž, karakterističnimi prerezi ter vsemi fasadami, kjer le-te so in seznamom bruto in neto površin objektov), z rešitvijo tehnologije bazena ter konceptom (okvirnim načrtom) izvedbe konstrukcij in inštalacij in oceno investicijske vrednosti,

- izdelava projektne dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), vključno s postopkom pridobitve mnenj in gradbenega dovoljenja in

- izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI),

vse za projekt obnove kopališča Ukova v Jesenicah.

Več na portalu javnih naročil