Skoči do osrednje vsebine

Izdelava IZP-jev za prometno ureditev državne in regionalne ceste ter izven-nivojskega križanja

Rok za prijavo je potekel.

Naročnik naroča izdelavo treh različnih idejnih zasnov (IZP), in sicer izdelavo IZP ureditve R3-711/9006 od km 1,050 do km 2,312, R3-711/9014 od 0,000 do km 0,569 in R3-711/9013 od km 0,000 do km 0,250, izdelavo IZP ureditve izven nivojskega križanja R3-711/9006 z železniško progo št. 30 Zidani most Šentilj v Račah in izdelavo IZP prometne ureditve R3-711/9006 in priključkov na A1 v območju priključka Fram. Javno naročilo se bo izvedlo kot celota za vse tri odseke, vendar mora biti vsak odsek projektno obdelan kot samostojna projektna dokumentacija.
Zahteve naročnika v zvezi s predmetom javnega naročila so podrobneje razvidne iz tehničnih specifikacij-popisa del, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljene na spletni strani naročnika.

Več na portalu javnih naročil