GOV.SI

Izdelava inženirsko-geološkega poročila za temeljenje daljnovodnih stebrov za predviden daljnovod 2x110 kV Kamnik - Visoko

Izdelava inženirsko-geološkega poročila za temeljenje daljnovodnih stebrov za predviden daljnovod 2x110 kV Kamnik - Visoko

Več na portalu javnih naročil