Skoči do osrednje vsebine

Izdelava, implementacija in vzdrževanje poslovno informacijskega sistema eAKOS

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izdelava, implementacija in vzdrževanje poslovno informacijskega sistema eAKOS, ki vključuje:\r\n- vzpostavitev brezhibno delujočega informacijskega sistema, skladnega z varnostno politiko naročnika, drugimi varnostmi pravili in dobrimi praksami s področja informacijske varnosti;\r\n- odpravo vseh pomanjkljivosti in slabosti, ki bi jih morebiti pokazali varnostni pregledi (tudi pregled programske kode) in obremenilni testi informacijskega sistema;\r\n- prevzem projektnega vodenja in svetovanja naročniku za celotno obdobje trajanja pogodbe skladno z zahtevami opredeljenimi v tehničnih specifikacijah (vodenje in koordinacija projekta, projektni sestanki);\r\n- izvedbo analize in načrtovanja programske rešitve skladno z zahtevami opredeljenimi v tehničnih specifikacijah (opredelitev postopka in načina izvedbe, ustrezen zapis rezultatov analize in uskladitev z uporabniki naročnika);\r\n- izvedbo prenosa oziroma migracijo vseh podatkov obstoječih podatkovnih baz in ostalih

Več na portalu javnih naročil