Skoči do osrednje vsebine

Izdaja okoljevarstvenega soglasja za Nuklearno elektrarno Krško, d.o.o. - Podaljšanje obratovalne dobe NEK s 40 na 60 let

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za okolje in prostor objavlja javno naznanilo za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg: podaljšanje obratovalne dobe NEK s 40 na 60 let, nosilcu nameravanega posega, Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8370 Krško

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Krško in Mestne občine Krško ter na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor.

Vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 22. 2. 2022 do 23. 3. 2022, v prostorih Upravne enote Krško, Cesta Krških žrtev 14, 8270 Krško, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na gp.mop@gov.si.

Skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) vabimo osebe, ki na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena tega zakona, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek.

Navedeni lahko pridobijo položaj stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja po ZVO, v kolikor v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 22. 2. 2022 do 28. 3. 2022) vložijo zahtevo za vstop v postopek. V primeru zahteve za udeležbo v postopku, je treba v vlogi določno navesti pravni interes in če je mogoče, predložiti tudi dokaze oziroma izkazati pravni interes.