Skoči do osrednje vsebine

Izdaja okoljevarstvenega soglasja za napravo za predelavo odpadkov investitorja Tisa d.o.o.

Rok za prijavo je potekel.

TISA podjetje za opravljanje gozdarskih storitev, d.o.o., Cesta v Prod 84, 1000 Ljubljana - Obratovanje naprave za predelavo nenevarnih odpadkov po postopkih R3, R12 in R13 - povečanje skupne letne količine predelanih odpadkov po postopkih R3, R12 in R13 na 83.750 ton/leto

Izdaja okoljevarstvenega soglasja

Ministrstvo za okolje in prostor objavlja javno naznanilo za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg: obratovanje naprave za predelavo nenevarnih odpadkov po postopkih R3, R12 in R13 - povečanje skupne letne količine predelanih odpadkov po postopkih R3, R12 in R13 na 83.750 ton/leto, nosilcu nameravanega posega, TISA podjetje za opravljanje gozdarskih storitev, d.o.o., Cesta v Prod 84, 1000 Ljubljana.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Ljubljana, Izpostava Bežigrad in Mestne občine Ljubljana ter na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor.

Vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 17. 5. 2022 do 15. 6. 2022, v prostorih Upravne enote Ljubljana, Izpostava Bežigrad, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na gp.mop@gov.si.

Skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) vabimo osebe, ki na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena tega zakona, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek.

Navedeni lahko pridobijo položaj stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja po ZVO, v kolikor v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 17. 5. 2022 do 20. 6. 2022) vložijo zahtevo za vstop v postopek. V primeru zahteve za udeležbo v postopku, je treba v vlogi določno navesti pravni interes in če je mogoče, predložiti tudi dokaze oziroma izkazati pravni interes.