Skoči do osrednje vsebine

Izdaja okoljevarstvenega soglasja za napravo za obdelavo odpadkov ECOSTERYL

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za okolje in prostor objavlja javno naznanilo za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg: Naprava za obdelavo odpadkov – ECOSTERYL, nosilcu nameravanega posega, AB ENGINEERING, trgovina in storitve, d.o.o., Brezoviška cesta 20c, 1351 Brezovica pri Ljubljani

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Maribor in Mestne občine Maribor ter na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor.

Vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 4. 5. 2022 do 2. 6. 2022, v prostorih Upravne enote Maribor, Prešernova ulica 6, Oddelka za okolje, prostor in kmetijstvo, in sicer: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenja in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na gp.mop@gov.si.

Skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) vabimo osebe, ki na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena tega zakona, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek.

Navedeni lahko pridobijo položaj stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja po ZVO, v kolikor v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 4. 5. 2022 do 7. 6. 2022) vložijo zahtevo za vstop v postopek. V primeru zahteve za udeležbo v postopku, je treba v vlogi določno navesti pravni interes in če je mogoče, predložiti tudi dokaze oziroma izkazati pravni interes.