Skoči do osrednje vsebine

Izbira koncesionarjev v postopku podelitve koncesije za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju Republike Slovenije

Rok za prijavo je potekel.

Z opravljanjem obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda (v nadaljevanju: javne službe) se na območju Republike Slovenije kot javna dobrina za vse prebivalce zagotavlja ohranjanje in uravnavanje vodnih količin, spremljanje stanja in varstvo pred škodljivim delovanjem voda, vključno z izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti, vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih ter priobalnih zemljišč, vodovarstveni nadzor in skrb za hidromorfološko stanje vodnega režima.

Več na portalu javnih naročil