Skoči do osrednje vsebine

Izbira izvajalca za vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Prevalje za obdobje 2022 - 2024 - ponovni ponovni razpis

Rok za prijavo je potekel.

Vzdrževanje gozdnih cest v občini Prevalje obsega letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest in se razpisuje za obdobje 2022 do 2024. Dolžina gozdnih cest v občini znaša 78,32 km (državni in zasebni gozdovi).
Vzdrževanje se izvaja na osnovi letnih (za večja investicijsko vzdrževalna dela) in operativnih planov (zimsko, spomladansko, letno, jesensko vzdrževanje ali mesečno) za redna vzdrževalna dela in posebnih operativnih planov za intervencijska dela. Sanacija škod po neurjih bo potekala po sprotnih naročilih. Operativne programe izdela (uskladi na občini) in posreduje tekoče Zavod za gozdove Slovenije - KE Dravograd Prevalje. Zavod za gozdove Slovenije prav tako nadzira in prevzema opravljena dela, potrjuje situacije in izdaja kolavdacijske zapisnike.

Več na portalu javnih naročil