Skoči do osrednje vsebine

IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO TELOVADNICE V OŠ JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI

Rok za prijavo je potekel.

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu »Popisi del«, ki je priloga te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe in izvedbi javnega naročila upoštevati najmanj minimalne tehnične zahteve, funkcionalnosti in lastnosti objekta, kot so opredeljene v tehnični dokumentaciji, veljavnih predpisih in standardih.

Za izvedbo predmeta javnega naročila se bo sklenila gradbena pogodba po pogodbeni klavzuli "na enoto mere".

Predmet naročila je enoten in ni razdeljen na sklope. Od ponudnikov se zahteva celovita ponudba, ki zajema vsa zahtevana dela.

Uvedba v delo je predvidena takoj po podpisu pogodbe. Izvajalec mora z vsemi deli zaključiti v najpozneje do 31. 8. 2019.

Izvajalec del bo odgovoren za odpravo vseh poškodb, ki bi zaradi izvajanja del nastale na dostopnih poteh, na objektu ali na okoliških objektih oz. za povrnitev škode v primeru, da odprava škode ne bo mogoča.

Več na portalu javnih naročil