Skoči do osrednje vsebine

Izbira izvajalca gradenj za projekt: Plazovi na cesti LC 350361, cesta Štopar - Šentanel, faza III.

Rok za prijavo je potekel.

Predmet naročila je izbira izvajalca gradenj za projekt »Plazovi na cesti LC 350361, cesta Štopar - Šentanel, faza III.« (v nadaljevanju: gradnja), pri čemer se sanirajo plazovi in obnovi cesta LC 350361 Štopar - Šentanel, v skupni dolžini 1.004 m, obstoječa asfaltna cesta je s povprečnimi širinami 3,90 - 5,20 m (na razširitvah). Lokalna cesta poteka na levi strani Šentanelske reke. Asfaltno vozišče je precej poškodovano in deformirano, delno je slabo urejeno odvodnjavanje površinskih vod. Obstoječi cevni cestni prepusti so delno poddimenzionirani in delno poškodovani (cestni prepusti cestnih meteornih vod).

Več na portalu javnih naročil