Skoči do osrednje vsebine

Izbira izvajalca gradenj za objekt: Plazovi na cesti LC 350 351 Žagarjev mlin-Kot-Leše, ID iz AJDE: 1152779, faza I.

Rok za prijavo je potekel.

V okviru javnega naročila naročnik oddaja izvedbo del skladno s projektno dokumentacijo: Plazovi na LC 350 351 Cesta Žagarjev mlin Kot Leše, ID1152779, PZI, št. Projekta: 927/20, februar 2020, ISB d.o.o., Glavni trg 17b, 2000 Maribor, v okviru katere se predvideva ureditev odvodnjavanja po celotni dolžini trase, v dolžini 1612m, izvedba 4 podpornih konstrukcij z kamnito betonskimi zidovi, in sicer v PR 26 v dolžini 30m, v PR 30 v dolžini 30 m, v PR 46 v dolžini 58m ter v PR 51 v dolžini 45 m. Pri izvedbi zgornjega ustroje se tampon v celoti ohrani, predvideva se vgradnja novega samo na razširitvah, predvideva se vgradnja asfaltnega sloja 4+6cm. Kjer je potrebno, se bo namestila jeklena varovalna ograja ter prometna signalizacija. Podrobnejši opis del je razviden iz priloženega tehničnega poročila ter popisa del.

Več na portalu javnih naročil