Skoči do osrednje vsebine

Investicijsko vzdrževanje športnega parka Vir - Malo nogometno igrišče z umetno travo in razsvetljavo

Rok za prijavo je potekel.

Ob obstoječem velikem nogometnem igrišču v ŠP Vir se uredi novo nogometno igrišče dimenzij 52,50 x 40 m z umetno-sintetično travo višine 60 mm. Meteorna voda bo ponikala brez drenažnega sistem.
Predvidi se tudi LED razsvetljava na 4 drogovih višine 16m, namakalni sistem s 6 razpršilci, vključno s celotno napeljavo ter ograditev razširjenega dela športnega parka.

Naročnik si pridržuje pravico razdreti pogodbo o izvedbi javnega naročila v kolikor za predvideno gradnjo ne pridobi gradbenega dovoljenja. V tem primeru je izvajalec upravičen do plačila del, ki jih že izvedel in se odpoveduje drugim regresnim zahtevkom iz tega naslova.

Več na portalu javnih naročil