Skoči do osrednje vsebine

Investicijsko vzdrževanje občinskih cest

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je investicijsko vzdrževanje treh nekategoriziranih cest v naslednjem obsegu:

1- cesta BELOŠEVIČ v dolžini cca 80 m v naselju Založe
2. cesta SITAR v dolžini 170 m v naselju Andraž
3. cesta MURNOV HRIB v dolžini 100m v naselju Dobrič

Opisane ceste v naravi predstavljajo dovozne ceste v makadamski izvedbi. Izvedba predvidenih posegov je: Ceste se izvedejo v prečnem profilu 3,5 m (od tega vozišče 3 m in bankina 1 x 0,
5 m). Voziščna konstrukcija se izvede v asfaltu z vgradnjo bitumiziranega drobljenca zrnavosti o-16 mm v debelini 6 cm AC 16 surf B50/70 A4.

Več na portalu javnih naročil