GOV.SI

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v občini Rogatec v letu 2019

Gre za investicijsko vzdrževalna dela na posameznih odsekih na določenih lokalnih cestah oz. javnih poteh v občini Rogatec.

Več na portalu javnih naročil