Skoči do osrednje vsebine

Investicijsko vzdrževanje cest 2022

Investicijsko vzdrževanje cest obsega večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih lokalnih cest za zagotovitev prevoznosti na posameznih odsekih cest ter za zagotovitev varnosti udeležencev v cestnem prometu. Dela se bodo izvajala glede na nujnost izvedbe. V letu 2022 je v planu obnova štirih odsekov LC 423292 od Kleka proti Sveti planini v skupni dolžini približno 250 m, dveh odsekov LC 423298 Urankar - Prečna (Jager) v skupni dolžini približno 580 m in dveh odsekov JP 924382 Vavtkar - Lemevšek v skupni dolžini približno 690 m, ter sanacija usada na lokalni cesti LC 480091.

Več na portalu javnih naročil