GOV.SI

Investicijsko vzdrževalna dela na rezervoarjih B2 in B3 v SND Lendava

Investicijsko vzdrževalna dela na rezervoarjih B2 in B3 v SND Lendava v skladu z razpisno dokumentacijo.

Več na portalu javnih naročil