Skoči do osrednje vsebine

Gradnja sekundarne kanalizacije in čistilne naprave Jezero

Rok za prijavo je potekel.

Po projektu je predvidena:\n izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja za odvodnjo komunalnih odpadnih voda ločen kanalizacijski sistem,\n čiščenje na samostojni ČN (čistilni napravi) velikosti 120 PE, SBR tehnologija, iztok v ponikovalni jarek,\n sočasno z izgradnjo kanalizacije za komunalne odpadne vode se bo izvedla rekonstrukcija obstoječega padavinskega/mešanega kanala.\n

Več na portalu javnih naročil