Skoči do osrednje vsebine

Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela ter dobava opreme v lekarni Lekarna nakupovalni park Lenart - okolju prijazno naročilo

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izvedba vseh GOI dek in opreme, ki so potrebna do odprtja lekarne. Kot osnova ponudnikom služi priložen PZI ter popis del iz katerih sta razvidna obseg in opis predmeta javnega naročila. Upoštevajo se okoljski vidiki. Rok za izvedbo del znaša 3 mesece od podpisa pogodbe in izvedene uvedbe v delo.
Naročnik ponudnike izrecno opozarja, da se to javno naročilo izvaja pod odložnim pogojem. Pogodba z izbranim ponudnikom (izvajalcem) bo sklenjena pod odložnim pogojem, da bo naročnik prejel mnenje Lekarniške zbornice Slovenije in soglasje Ministrstva za zdravje za ustanovitev lekarne v Lenartu. Pogodba bo začela veljati, če oziroma ko bo naročnik prejel navedeno soglasje ministrstva. Če se odložni pogoj ne izpolni v roku treh (3) mesecev od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana. V tem primeru izbrani ponudnik (izvajalec) ne bo imel pravice do uveljavljanja kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega javnega naročila.

Več na portalu javnih naročil