Skoči do osrednje vsebine

FRANET 2022 (Poziv k oddaji prijav)

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi 6. člena, 8. člena in 10. člena Uredbe Sveta (ES) št. 168/2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice (UL št. 53 z dne 22. 2. 2007, nadalje: »Uredba«) Ministrstvo za zunanje zadeve obvešča, da je bil objavljen

POZIV K ODDAJI PRIJAV

na razpis Agencije Evropske unije za temeljne pravice za izbiro zunanjih izvajalcev mreže FRANET iz Republike Slovenije za pridobivanje podatkov in raziskovalne storitve o vprašanjih temeljnih pravic.

Agencija Evropske unije za temeljne pravice

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (nadalje: »Agencija«) s sedežem na Dunaju nudi strokovno podporo pri izvajanju prava Skupnosti na področju temeljnih pravic institucijam, organom, uradom in agencijam oziroma državam članicam.

Mreža FRANET

FRANET je večdisciplinarna raziskovalna mreža Agencije za pridobivanje podatkov in opravljanje raziskovalnih storitev o vprašanjih temeljnih pravic. Sestavljajo jo zunanji izvajalci v posameznih državah članicah Evropske unije, v Združenem kraljestvu in v državah s statusom opazovalke, ki Agenciji na zahtevo posredujejo podatke o vprašanjih temeljnih pravic za potrebe izvajanja primerjalnih analiz.

Nacionalni zunanji izvajalci

Storitve, ki jih bodo v okviru mreže FRANET za Agencijo opravljali izbrani zunanji izvajalci iz Republike Slovenije, se nanašajo zlasti na pridobivanje podatkov z različnih strokovnih področij na nacionalni ravni.

Na razpis za zunanje izvajalce FRANET se lahko prijavijo fizične in pravne osebe (ter mednarodne organizacije). Po izvedenem izbirnem postopku bo Agencija z izbranimi zunanjimi izvajalci sklenila okvirno pogodbo, v skupnem trajanju do največ 48 mesecev.

Za oddajo prijave na razpis je obvezen vpis oz. registracija v spletni točki Evropske komisije (dostopno na: Participant register).

Razpisna dokumentacija (v angleškem jeziku), s prilogami in povezavo na prijavo, je objavljena na enotnem spletnem portalu evropskih javnih naročil TED (dostopno na: eTendering / Document Library). Na Slovenijo se nanašajo podatki v okviru Lot 24.

Rok za oddajo prijav je 1. april 2022.

Izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so v besedilu uporabljeni kot nevtralni.