Skoči do osrednje vsebine

FINANČNI NAJEM VOZILA Z NIZKIMI EMISIJAMI

Rok za prijavo je potekel.

Predmet JN je finančni najem tovarniško novega osebnega vozila z nizkimi emisijami za obdobje 48 mesecev. Pogodba za izvedbo JN bo sklenjena z izbranim ponudnikom pod odložnim pogojem, ob pogoju, da naročnik pridobi soglasje ustanoviteljic k zadolževanju v skladu z 10. g členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 ZUUJFO, 71/17, 21/18 popr., 80/20 ZIUOOPE in 189/20 ZFRO).\r\n

Več na portalu javnih naročil