GOV.SI

Fekalna kanalizacija Nova vas pri Mokricah

V Novi vasi pri Mokricah imamo še določena območja, ki niso pokrita z javnim kanalizacijskim omrežjem. Predmet tega naročila je izvedba sekundarne fekalne kanalizacije za tri ulice v Novi vasi pri Mokricah, ki še nimajo rešene odvajanja fekalnih voda. Za projekt je izdelana PGD in PZI projektna dokumentacija ter pridobljeni dve ločeni gradbeni dovoljenji.

Več na portalu javnih naročil