GOV.SI

Evidenca prisotnosti in kontrola pristopa

Nakup in vzpostavitev celovite informacijske rešitve za evidenco prisotnosti in kontrolo pristopa za celotno slovensko sodstvo.

Naročilo se financira v okviru operacije Učinkovito pravosodje, ki jo delno sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Več na portalu javnih naročil