Skoči do osrednje vsebine

ERA PERMED Joint Transnational Call for Proposals (2020) for »Personalised Medicine – Pre-clinical Research, Big Data and ICT, Implementation and User's Perspective«

Rok za prijavo je potekel.

Poziv se navezuje in je v skladu z razpisom, ki je objavljen na spletni strani razpisa. Prijava na transnacionalni razpis je pogoj za morebitno kasnejše sofinanciranje na razpisu.

 • Predmet: Sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v projektih izbranih v okviru skupnega transnacionalnega razpisa za raziskovalne projekte »ERA PERMED Joint Transnational Call for Proposals (2020) for »Personalised Medicine – Pre-clinical Research, Big Data and ICT, Implementation and User's Perspective« (v nadaljevanju: razpis). Poziv se navezuje in je v skladu z razpisom, ki je objavljen na spletni strani razpisa. Prijava na transnacionalni razpis je pogoj za morebitno kasnejše sofinanciranje na razpisu. Razpis je dvofazen: predprijava in prijava.
 • Partnerji v razpisu: Belgija, Kanada, Hrvaška, Danska, Egipt, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Izrael, Italija, Latvija, Luksemburg, Norveška, Panama, Poljska, Romunija, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija.
 • Višina zavezanih nacionalnih sredstev: 420.000,00 EUR
 • Vrednost slovenskega dela (za vse slovenske partnerje v enem konzorciju) posameznega mednarodnega projekta znaša 210.000,00 EUR za celotno trajanje projekta (70.000,00 EUR letno).
 • Trajanje projektov: Največ 36 mesecev.
 • Upravičenci: Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje razpisa, objavljenega na spletni strani razpisa. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi nacionalne pogoje, ki so navedeni v nacionalnem aneksu, (na spletni strani razpisa v dokumentu "Guidelines for Applicants" pod "Slovenia").
 • Med upravičence se uvrščajo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v SICRIS in ki izvajajo negospodarsko dejavnost.
 • Razpisna dokumentacija: Nacionalni aneks opredeljuje tudi upravičene stroške financiranja skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19) in višino sofinanciranja slovenskih partnerjev v razpisu.
 • Predvideni terminski plan razpisa:
 • Rok za oddajo mednarodnih predprijav: 5. marec 2020 do 17:00. Mednarodno predprijavo mora oddati koordinator transnacionalnega projektnega predloga, v elektronski obliki na spletni strani razpisa.
 • Priporočeno je, da slovenski prijavitelji uradno elektronsko oddano mednarodno predprijavo pregledajo in v primeru morebitnih napak pri vnosu, le-te nemudoma javijo nacionalni kontaktni osebi za razpis. 
 • Rok za prijavo mednarodnih prijav: 15. junij 2020 do 17:00. Mednarodno prijavo lahko oddajo le koordinatorji transnacionalnih projektnih predlogov, ki so bili k oddaji na podlagi pozitivno ocenjene predprijave povabljeni. 
 • Rezultati razpisa: predvidoma jeseni 2020
 • Začetek projektov: predvidoma konec 2020, prvi kvartal 2021
 • NACIONALNA PRIJAVA na razpis ni predvidena. Tisti slovenski partnerji, ki bodo sodelovali v konzorciju, katerega projekt bo na osnovi mednarodnega ocenjevanja predlagan za sofinanciranje, bodo s strani MIZŠ obveščeni o postopku za dodelitev nacionalnih sredstev za sofinanciranje njihovih aktivnosti v mednarodnem projektu.

 

 • POMEMBNO
  Svetujemo, da čim prej stopite v stik z nacionalno kontaktno osebo, da preverite, ali izpolnjujete nacionalne in mednarodne pogoje razpisa.

Drugi podatki

Kontakt

dr. Eva Batista

Več na portalu javnih naročil