Skoči do osrednje vsebine

ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTOV ŠPORTNE DVORANA JANINA IN POŠ SVETI FLORIJAN

Predmet javnega naročila je izvedba energetske sanacije objektov Športne dvorane Janina in Podružnične osnovne šole Sveti Florijan s ciljem povišati energetsko učinkovitost obeh stavb, zagotoviti zanesljivost oskrbe z energijo, zmanjšati negativne vplive na okolje, izboljšati bivalno ugodje za zaposlene in uporabnike obeh stavb ter prispevati k gospodarskemu in družbenemu razvoju. Energetska sanacija Športne dvorane Janina bo med drugim zajemala izvedbo nove fasade, ki bo toplotno izolirana, zamenjavo stavbnega pohištva in vgraditev nove toplotne črpalke. V sklopu prenove objekta POŠ Florijan je med drugim predvidena energetska sanacija in pleskanje fasade, ureditev meteorne kanalizacije, ureditev notranjih ometov, ureditev elektro inštalacij in menjava stavbnega pohištva. Javno naročilo zajema izvedbo vseh potrebnih del za energetsko sanacijo obeh stavb, skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (predmetna navodila, popis del, vzorec pogodbe, itd.).

Več na portalu javnih naročil